Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

Banking with the Poor Network is een associatie van Aziatische microfinancierings-instellingen.
Rutgers WPF zet zich in voor goede seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Voor ieder mens, ongeacht geslacht, (culturele) achtergrond of seksuele voorkeur.
Plan Nederland is een wereldwijde kinderrechtenorganisatie.
StoereVrouwen is een platforum ter bevordering van duurzaam consumeren.

HandsOn Microkrediet is een private microfinancieringsinstelling in Nederland die microkredieten verstrekt aan mensen die hun eigen bedrijf willen opzetten of uitbreiden, maar uit een achterstandspositie komen.
Microkrediet voor Moeders

Microkrediet voor Moeders is een stichting die kleine leningen geeft aan vrouwen in Azië om te investeren in hun eigen bedrijf, zodat ze hun eigen inkomen kunnen (gaan) genereren of vergroten.